afspraken tussen 15 december 2020 en 10 februari 2021gaan door.

Heeft u binnen nu en 10 februari 2021 een afspraak met de mondhygiënist dan kan deze gewoon
doorgaan
!

Het Ministerie van Welzijn en Zorg heeft de mondzorg aangemerkt als ZORG.

Uitstellen van zorg kan immers ook ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid.